• promotion
  • Tại sao học tiếng Anh qua Âm nhạc là phương
    pháp hiệu quả nhất???
  • Hệ thống học tiếng Anh thông minh qua Âm nhạc
    đầu tiên tại Việt Nam
  • Kho thư viện bài hát phong phú

VOCA MUSIC tập trung vào sở thích Âm nhạc của người học, thông qua đó giúp việc học tiếng Anh trở nên đơn giản, dễ dàng, và thú vị hơn.

shadow register

NHỮNG ĐIỂM ƯU VIỆT CỦA VOCA MUSIC

bg method
method smart

Phương pháp
thông minh
không gây nhàm

library song

Thư viện bài hát
phong phú, được
chọn lọc kĩ lưỡng

remind song

Tính năng nhắc
nhở ôn tập đúng
thời điểm

manage song

Dễ dàng theo dõi,
quản lý các bài hát,
ca sĩ yêu thích

voca team

Đội ngũ phát triển
nhiều kinh nghiệm
trong lĩnh vực Anh ngữ
đến từ VOCA.VN và các
đối tác giáo dục uy tín

learning voca music

QUY TRÌNH 4 BƯỚC HỌC THÔNG MINH

1

Warm up
(Khởi động)

learning warm up

Gây hứng thú và thu hút người học dựa trên nhạc điệu của bài hát. Giúp người học hiểu được nội dung, ý nghĩa cơ bản của bài hát trước khi quyết định học.

2

Vocabulary
(Từ vựng)

learning vocabulary

Giúp người học hiểu nghĩa các từ vựng chính xuất hiện trong bài hát. Tạo nền tảng kiến thức cho 2 bước học tiếp theo.

3

Listening
(Luyện nghe)

learning listen

Luyện tập và phát triển kỹ năng nghe tập trung (intensive listening) cho người học (kỹ năng này bao gồm nghe câu và nghe từng từ trong câu). Hỗ trợ việc ghi nhớ lời bài hát, là căn bản cho bước học thứ 4.

4

Lyric
(Lời bài hát)

learning lyric

Giúp người học biết được cách sử dụng từ trong câu, hiểu được cấu trúc câu. Hiểu được ngữ nghĩa của câu hát qua đó hiểu được ngữ nghĩa của toàn bài hát. Người học có thể ghi nhớ được lời của bài hát.

PHƯƠNG PHÁP LUẬN

CẢM NHẬN TỪ NGƯỜI HỌC

Hãy lắng nghe những người đã và đang học chia sẻ cảm nghĩ về VOCA Music!

thay hop
tran thuy ngan